Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden webwinkel Handelonderneming Beerepoot B.V.

Beerepoot B.V. hanteert de METAALUNIEVOORWAARDEN.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden en kleinbedrijf in de metaal). Deze zijn op verzoek opvraagbaar. De metaalunie voorwaarden zijn in principe leidend. Onderstaand enkele aanvullende aandachtspunten.

Privacy

Tijdens het bestelproces vragen we om uw gegevens. De gevraagde informatie is nodig om bestellingen correct te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens om eventuele nazorg te kunnen verlenen. De ingevoerde gegevens komen in het bestand van Beerepoot B.V. De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling en nazorg hiervan.

Prijzen

Alle in de winkel genoemde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. Wij behouden ons het recht voor de prijzen te wijzigen. Dit zal geen gevolgen hebben voor reeds lopende bestellingen.

Bestelling

Na elke bestelling ontvangt de klant een bestelbevestiging op het opgegeven e-mailadres. Controleer de juistheid van de bestelling. Bij twijfel of onjuistheid van gegevens dient u zelf per mail of per telefoon contact op te nemen. Wij kunnen de overeenkomst ontbinden indien wij gronden hebben om aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd delen wij dit binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling mede. Vermeld bij correspondentie altijd het ordernummer!

Betaling

U kunt uitsluitend betalen door vooruitbetaling, voor Nederlandse klanten kan dit ook met iDEAL.

Levering

Wij streven ernaar om de bestelde producten uiterlijk binnen 10 werkdagen na bestelling te verzenden. Indien dit niet mogelijk is ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Indien blijkt dat een bestelling niet (compleet) geleverd kan worden omdat één van de producten niet langer leverbaar is, zal een terugbetaling volgen van teveel betaalde gelden.

Wij maken onder andere gebruik van TNT Post voor de bezorging van de kleinere pakketten. Grootvolume orders bezorgen wij zelf of wij schakelen een (externe) vervoerder in. De kosten hiervan worden duidelijk gecommuniceerd voordat de overeenkomst wordt gesloten. Details over de levering worden t.z.t. gecommuniceerd. De voorkeur van de klant wordt hierin meegenomen. Nadat de artikelen afgeleverd en in ontvangst zijn genomen door de klant gaat het risico van beschadiging en verlies over op de klant.

Eigendomsvoorbehoud

De bestelde materialen zijn pas eigendom van de klant als aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan.

Reclame en aansprakelijkheid

Beerepoot B.V. adviseert de geleverde goederen direct na ontvangst te controleren en de daarbij gebleken gebreken binnen één werkweek te melden. Blijkt er iets niet akkoord te zijn met de levering dan zullen we ofwel de desbetreffende producten tegen factuurwaarde restitueren ofwel vervangen voor nieuwe exemplaren, mits de oorspronkelijke producten retour gezonden worden. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van Beerepoot B.V. mits kan worden aangetoond dat deze verzaakt heeft.

Retouren

Retourzending van uw bestelling kan alleen plaatsvinden na akkoord van onze verkoopafdeling. De retouraanvraag dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de levering in ons bezit te zijn. Op maat gemaakte producten en producten vallend onder de artikelindeling ‘gebruikt’, zijn uitgesloten van retourzending.

Na goedkeuring van de retouraanvraag ontvangt u van de verkoopafdeling een financieel voorstel dat u dient te bevestigen De retourtransportkosten zijn voor uw rekening. U kunt ook zelf het transport naar ons magazijn verzorgen. Het adres voor een retourzending is: Handelsonderneming Beerepoot BV. Spanbroekerweg 208a, 1715 GW Spanbroek.

Bij retourzending dienen de producten qua verpakking en volume gelijk te zijn aan de oorspronkelijke levering. Bij extra volume worden eventuele meerkosten aan u doorberekend. De door u gemonteerde producten dienen ongemonteerd (in originele staat) retour te worden geleverd.

Na ontvangst van de retourzending wordt deze gecontroleerd en beoordeeld. Indien de retourzending voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, zal de afdeling facturatie u een creditnota toezenden. Indien de retourzending niet voldoet aan de voorwaarden, zullen wij contact met u opnemen. Eventuele betaling van bovengenoemde creditnota vindt uitsluitend plaats via een bankoverschrijving naar het rekeningnummer wat bij ons bekend is.

Overmacht

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen

Indien u niet tevreden bent over een product en/of dienst neem dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via: info@beerepoot.nl. Uiterlijk binnen 1 werkweek zullen wij op uw klacht reageren. Vorenstaande laat onverlet het recht om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.